Info

Opis:

Ekipa se sastoji od učenika: Enzo Kutić , Sven Lenđel i Loris Cinkopan sa mentorima

Članovi:

Enzo Kutić
Sven Lenđel
Loris Cinkopan

Mentori:

Marko Ratković
Vedran Lilić

Škola:

Tehnička škola Rijeka

Statistika

Područje
VS
resultat
Prvo kolo ERRORRi404 Pobjeda
Drugo kolo - -
Treće kolo - -