IZVANREDNE VIJESTI!

Social Media Challenge #6: Lead the Way

Počašćeni smo pozivom na prijem kod Predsjednika Republike Hrvatske!

Kao ambasadori STEAM obrazovanja u Hrvatskoj, razgovarat ćemo s našim Predsjednikom o važnosti STEAM obrazovanja u Hrvatskoj i načinima kako ga unaprijediti.

Na prijemu ćemo prezentirati naš put do natjecanja, naše planove i naš projekt koji će nas predstavljati na globalnoj razini. Ovo je priznanje naše predanosti i truda. Hvala svima koji su podržali našu misiju. Nastavit ćemo raditi na unapređenju STEAM obrazovanja u Hrvatskoj i predstavljati našu zemlju na globalnoj robotičkoj pozornici.

Hvala vam na podršci!

Predstavljanje naše ekipe:

S ponosom predstavljamo Team Croatia,
strastveni tim mladih inovatora koji se uz robotiku bavi i promocijom STEAM obrazovanja (znanosti, tehnologije,inženjeringa, umjetnosti i matematike) kao važne aktivnosti za budućnost naše zemlje. Kao sudionici nadolazećeg svjetskog natjecanja u robotici i znanosti, FIRST Global Challenge 2023. u Singapuru, želimo podijeliti svoju predanost inovacijama i tehničkoj izvrsnosti te istaknuti važnost poticanja takvih vrijednosti među mladima.

Naš projekt, Floating City, nije samo tehnološko rješenje za izazove rastućih razina mora, već i primjer koliko STEAM obrazovanje može oblikovati održivu budućnost. Kroz suradnju, timski rad i kreativnost, stvaramo inovativna rješenja koja mogu imati globalni utjecaj.

S velikim entuzijazmom bismo voljeli organizirati sastanak s vama kako bismo osobno predstavili naš tim, projekt i viziju. Vaša podrška ne samo da bi nam bila od neprocjenjive važnosti, već bi nas inspirirala da nastavimo raditi na izgradnji tehnološki napredne i održive budućnosti.

Hvala vam na vašem vremenu i razumijevanju. Veselimo se mogućnosti za susret i zajedničko stvaranje pozitivne budućnosti.

S poštovanjem,
Team Croatia

English:

Team Croatia has fantastic news! We are honored to be invited to a reception with the President of the Republic of Croatia. As ambassadors of STEAM education in Croatia, we will discuss with our President the importance of STEAM education in Croatia and ways to enhance it.

During the reception, we will present our journey to the competition, our plans, and our project that will represent us on a global scale. This is recognition of our dedication and hard work. Thank you to everyone who has supported our mission. We will continue to work on improving STEAM education in Croatia and representing our country on the global robotics stage.

Thank you for your support!

Our pitch:

With pride, we present Team Croatia, a passionate team of young innovators dedicated to robotics and the promotion of STEAM education as a vital endeavor for our country’s future. As participants in the upcoming global robotics and science competition, the FIRST Global Challenge 2023 in Singapore, we aim to share our commitment to innovation and technical excellence while emphasizing the importance of instilling these values among young minds.

Our project, the Floating City, is not just a technological solution to the challenges posed by rising sea levels, but also an example of how STEAM education can shape a sustainable future. Through collaboration, teamwork, and creativity, we are creating innovative solutions that can have a global impact.

We would be thrilled to arrange a meeting with you to personally introduce our team, project, and vision. Your support would not only be invaluable to us but would also inspire us to continue working towards building a technologically advanced and sustainable future.

Thank you for your time and understanding. We look forward to the opportunity to meet and collaborate in shaping a brighter future.

Respectfully,
Team Croatia