UVOD

Robotika je interdisciplinarno područje koje će značajno odrediti ljudski napredak kroz nekoliko sljedećih desetljeća. Njezin razvoj krenuo je u industriji, omogućivši da obavljanje velikog broja manualnih i ponavljajućih poslova preuzmu roboti. Danas se sve više koriste i kućni roboti koji pomažu pri obavljanju zamornih i ponavljajućih svakodnevnih poslova. Tako već mnoga kućanstva imaju robote usisavače, a sve više njih i robote kosilice. Jedna od značajki robota je mapiranje prostora i pronalaženje optimalnog puta za izvršavanje svog zadatka.

Tema ovog natjecanja je izrada robota koji treba mapirati labirint i pronaći najkraći mogući put od točke ulaska do kraja labirinta. Robot mora proći labirintom dva puta. U prvom prolasku upoznaje labirint i izračunava najkraći mogući put do izlaza. U drugom prolasku mora proći najkraćom mogućom putanjom od početka do kraja labirinta. Na labirintu postoji više početnih točaka koje se određuju nasumično prije svakog ciklusa natjecanja (svi natjecatelji kreću sa iste točke ulaza u jednom ciklusu), a samo jedan kraj labirinta.

BattleBots Rules

ZADACI

Za pristupiti natjecanju učenici će izraditi i programirati robota. Dobit će set dijelova za izradu robota i primjer testne staze, slične onoj kakva će biti na natjecanju, na kojoj će moći uvježbavati rad svojih robota.

ZADATAK 1 - LABIRINT

Staza za natjecanje će imati otisnuti labirint kojega će robot trebati prijeći od početka do kraja te izračunati najkraći mogući put od početka do kraja. Robot treba pratiti liniju, prepoznavati raskršća i kraj labirinta. Rješavanje labirinta sastoji se od prvog i drugog prolaska. U prvom prolasku robot upoznaje labirint, a u drugom prolasku treba proći najkraćim mogućim putem od početka do kraja labirinta.

Na početku prvog prolaska robot se postavlja na početak labirinta. Robot kreće nakon pritiska na gumb. Kada prepozna kraj labirinta, robot treba stati i signalizirati zvukom. Tada se robot ponovno postavlja na isti početak te kreće u drugi prolazak nakon pritiska na gumb. Kada robot dođe do kraja labirinta, opet treba stati i signalizirati zvukom.

Na početku natjecanja, izvlačenjem imena ekipa, odrediti će se parovi koji će se istovremeno natjecati u prvom krugu natjecanja. Natjecanje je turnirskog tipa. Ekipa čiji robot brže prođe drugi prolazak labirinta prelazi u drugi krug natjecanja i natječe se s bržom ekipom iz drugog para, a ekipa čiji robot sporije prođe drugi prolazak labirinta ostaje u prvom krugu i natječe se sa sporijom ekipom drugog para. Isto vrijedi i za prelazak na treći krug natjecanja u kojem će se natjecati dvije najbrže ekipe iz drugog kruga.

Drugi i treći krug će osim rješavanja labirinta imati dodatne zadatke za robota koji će se otkriti neposredno prije samog natjecanja. Ekipe će imati 90 minuta za prilagodbu programa robota.

ZADATAK 2 - UPRAVLJANJE ROBOTOM POMOĆU ANDROID APLIKACIJE

Ekipe će se podijeliti u dvije super-ekipe koje će biti sastavljene od četiri robota i četiri upravitelja robotom. Upravitelj robotom mora biti jedan član iz svake ekipe. Dva člana iste ekipe ne mogu biti upravitelji robota na ovom zadatku. Ekipe će se odabrati nasumično.

Pomoću izrađenih aplikacija za upravljanje robotom, upravitelji robota će trebati ubaciti kuglice suparničke ekipe u prostor predviđen za odlaganje kuglica. Kuglice su plave i crvene boje, promjera 50 mm. U areni će biti po četiri kuglice svake boje.

Namjerno onesposobljavanje robota protivničke ekipe je zabranjeno i kažnjavat će se diskvalifikacijom.

PROCEDURA VREDNOVANJA

Prije natjecanja predsjednik prosudbenog povjerenstva će svim članovima prosudbenog povjerenstva objasniti metodu vrednovanja. Svi bi članovi prosudbenog povjerenstva trebali vrednovati isti element za sve natjecatelje. Svi članovi prosudbenog povjerenstva vrednuju elemente koji donose otprilike isti postotak bodova.

CJELINA 1 - Organizacija rada, komunikacija i suradnja, međuljudski odnosi

Članovi prosudbenog povjerenstva vrednovat će sljedeće elemente:

 • ispravno korištenje opreme i materijala na siguran način
 • održavanje urednog radnog prostora
 • timski rad, podjela posla, davanje i primanje povratnih informacija
 • upravljanje vremenom: tim je odradio zadatke u zadanom roku
 • komunikacijske vještine u razgovoru s prosudbenim povjerenstvom.

CJELINA 2 - Tehnička dokumentacija i prezentacija

Članovi prosudbenog povjerenstva vrednovat će sljedeće elemente:

 • tehnička dokumentacija koju su natjecatelji pripremili prije natjecanja i donijeli je u papirnatom i elektroničkom obliku
 • tehnički jezik korišten prilikom razgovora s prosudbenim povjerenstvom i unutar tima
 • znanja i vještine prilikom prezentacije gotovog proizvoda.

CJELINA 3 - Dizajn robota

Članovi prosudbenog povjerenstva vrednovat će sljedeće elemente:

Izrada robota:

 • ožičenje je ispravno i uredno na način da ne smeta radu robota
 • svi dijelovi robota čvrsto su povezani, tijekom rada robot ostaje u jednom komadu
 • robot je dizajniran tako da ne može nanijeti štetu poligonu, drugim robotima i ljudima (npr. nema oštrih dijelova, lasera).

Izrada 3D modela:

 • konstrukcija i tehnička ispravnost 3D modela (zadanog pomoću radioničkog crteža ili na temelju prototipa) izrađenog na računalu korištenjem CAD programa
 • točnost dimenzija 3D modela zadanog predmeta
 • primjena standarda tehničkog crtanja i izrade tehničke dokumentacije.

Izrada elektroničkog sklopa zadanog shemom ili izrada sheme zadanog elektroničkog

sklopa:

 • poznavanje čitanja električnih shema
 • montaža elemenata na tiskanu pločicu
 • lemljenje elektroničkih komponenti
 • razumijevanje postupka lemljenja
 • funkcionalnost elektroničkog sklopa.

CJELINA 4 - Razrada algoritma

Članovi prosudbenog povjerenstva vrednovat će sljedeće elemente:

 • uredan program uz korištenje komentara i standarda pisanja programa
 • strategija pisanja programa korištenjem metoda i kriterija za testiranje pojedinih dijelova programa
 • testiranje pojedinih dijelova programa (npr. test senzora – ispravnost programa koji prikuplja podatke s korištenih senzora, obrađuje ih i ovisno o rezultatu senzora utječe na aktuatore).

CJELINA 5 - Robotska vožnja

Članovi prosudbenog povjerenstva vrednovat će sljedeće elemente:

 • vožnja robota na zadanom poligonu. Zasebno se boduju prolasci pojedinih dijelova staze i izvršavanje pojedinih zadataka (više razine robotske vožnje)
 • mjeri se vrijeme potrebno robotu za prelazak stazom najkraćim mogućem putem kroz labirint (drugi prolaz)

BattleBots Rules

BattleBots Rules