UVOD

Robotika je interdisciplinarno područje koje će značajno odrediti ljudski napredak kroz nekoliko sljedećih desetljeća. Njezin razvoj krenuo je u industriji, omogućivši da obavljanje velikog broja manualnih i ponavljajućih poslova preuzmu roboti. Danas se sve više koriste i kućni roboti koji pomažu pri obavljanju zamornih i ponavljajućih svakodnevnih poslova. Tako već mnoga kućanstva imaju robote usisavače, a sve više njih i robote kosilice. Jedna od značajki robota je mapiranje prostora i pronalaženje optimalnog puta za izvršavanje svog zadatka.

Tema ovog natjecanja je izrada robota koji treba pratiti liniju, izbjegavati prepreke, mapirati labirint i pronaći najkraći mogući put od točke ulaska do kraja labirinta. Natjecanje je turnirskog tipa i sastoji se od tri kola. Na početku natjecanja, izvlačenjem imena ekipa, odrediti će se parovi koji će se istovremeno natjecati u prvom krugu natjecanja. U prvom kolu se natječu sve ekipe, nasumično podijeljene u parove. U drugom kolu se natječu pobjedničke ekipe iz prvog kola, a u trećem kolu pobjedničke ekipe iz drugog kola. Ekipe koje nisu prešle u više kolo natječu se međusobno na razini do koje su stigle. Svaka ekipa će imati tri utakmice.

Prvo kolo

U prvom kolu natjecanja robot mora demonstrirati mogućnost praćenja linije i izbjegavanja prepreka. Istovremeno se natječu dvije ekipe na jednakim stazama. Ona ekipa čiji robot dva puta bude brži u prolasku staze prolazi u drugo kolo, a druga ekipa nastavlja natjecanje na istoj razini. Ukoliko obje ekipe ne uspiju završiti stazu, pobjednička ekipa je ona čiji je robot ispravno prošao veći udio staze.

Drugo kolo

U drugom kolu robot mora pronaći najkraći mogući put za prolazak labirintom. Robot prolazi labirintom dva puta. U prvom prolasku upoznaje labirint i izračunava najkraći mogući put do izlaza. Prilikom prvog prolaska se ne mjeri vrijeme potrebno za mapiranje labirinta. Nakon što su roboti obje ekipe mapirali labirint, roboti istovremeno kreću u drugi prolazak. U drugom prolasku mora proći najkraćom mogućom putanjom od početka do kraja labirinta. Ekipa čiji robot bude brži u drugom prolasku prolazi u treće kolo. Ukoliko obje ekipe ne uspiju završiti stazu, pobjednička ekipa je ona čiji je robot ispravno prošao veći udio staze.

Treće kolo

Zadatak u trećem kolu sadrži kombinaciju zadataka prvog i drugog kola. U ovom kolu natječu se dvije najbolje ekipe i to jedna po jedna. Pravila su jednaka kao u drugom kolu. Ekipa čiji robot bude brži u drugom prolasku pobjeđuje. Ukoliko obje ekipe ne uspiju završiti stazu, pobjednička ekipa je ona čiji je robot ispravno prošao veći udio staze.

Ekipno natjecanje

Ekipno natjecanje izvodi se u areni sa postavljenim elementima na određenim pozicijama i sa osam kuglica dimenzija 50 mm, od kojih su četiri crvene, a četiri plave boje. Dvije ekipe po četiri robota se natječu u vještini upravljanja robotom. Cilj natjecanja je pospremiti loptice protivničke ekipe u predviđene prostore za to. Igra završava kada prva ekipa pospremi sve loptice protivničke ekipe. Igra se na tri pobjede.

ZADACI

Za pristupiti natjecanju učenici će izraditi i programirati robota. Dobit će set dijelova za izradu robota i primjer testne staze, slične onoj kakva će biti na natjecanju, na kojoj će moći uvježbavati rad svojih robota.

Za vrijeme natjecanja, ekipe će imati 90 minuta vremena između drugog i trećeg kola za prilagodbu programa robota.

ZADATAK 1 - PRAĆENJE LINIJE I IZBJEGAVANJE PREPREKA

U ovom zadatku robot treba pratiti liniju i prepoznati prolazak između zidova koji su na stazi označeni crvenom bojom. Između staza će se nalaziti okvir stola koji će također služiti kao prepreka. Prepreke su visine 100 mm.

Ekipe postavljaju robote na za to predviđeno mjesto te ih pritiskom na gumb istovremeno pokreću. Ekipa čiji robot brže dođe ispravnim putem do kraja staze pobjeđuje. Ukoliko robot sruši prepreku, ekipa će dobiti dodatno vrijeme koje će se zbrojiti vremenu prolaska staze.

Ekipa koja je bila brža u dva prolaska staze prelazi u drugo kolo natjecanja, a sporija ekipa se nastavlja takmičiti u prvom kolu. Ukoliko obje ekipe ne uspiju završiti stazu, pobjednička ekipa je ona čiji je robot ispravno prošao veći udio staze u tri pokušaja.

ZADATAK 2 - LABIRINT

Staza za natjecanje će imati otisnuti labirint kojega će robot trebati prijeći od početka do kraja te izračunati najkraći mogući put od početka do kraja. Robot treba pratiti liniju, prepoznavati raskršća i kraj labirinta. Rješavanje labirinta sastoji se od prvog i drugog prolaska. U prvom prolasku robot upoznaje labirint, a u drugom prolasku treba proći najkraćim mogućim putem od početka do kraja labirinta.

Na početku prvog prolaska robot se postavlja na početak labirinta. Robot kreće nakon pritiska na gumb. Kada prepozna kraj labirinta, robot treba stati i signalizirati zvukom. Tada se robot ponovno postavlja na isti početak te kreće u drugi prolazak nakon pritiska na gumb. Kada robot dođe do kraja labirinta, opet treba stati i signalizirati zvukom.

ZADATAK 3 - FINALNA UTRKA

U ovom zadatku robot treba mapirati labirint i optimizirati putanju izlaska iz labirinta, pratiti liniju i prepoznati prolazak između zidova koji su na stazi označeni crvenom bojom. Prepreke su visine 100 mm. Na početku prvog prolaska robot se postavlja na početak staze. Robot kreće nakon pritiska na gumb. Kada dođe do kraja staze, robot treba stati i signalizirati zvukom. Tada se robot ponovno postavlja na isti početak te kreće u drugi prolazak nakon pritiska na gumb. Kada robot dođe do kraja staze, opet treba stati i signalizirati zvukom.

ZADATAK 4 - UPRAVLJANJE ROBOTOM POMOĆU ANDROID APLIKACIJE

Ekipe će se podijeliti u dvije super-ekipe koje će biti sastavljene od četiri robota i četiri upravitelja robotom. Upravitelj robotom mora biti jedan član iz svake ekipe. Dva člana iste ekipe ne mogu biti upravitelji robota na ovom zadatku. Ekipe će se odabrati nasumično. Pomoću izrađenih aplikacija za upravljanje robotom, upravitelji robota će trebati ubaciti kuglice suparničke ekipe u prostor predviđen za odlaganje kuglica. Kuglice su plave i crvene boje, promjera 50 mm. U areni će biti po četiri kuglice svake boje. Namjerno onesposobljavanje robota protivničke ekipe je zabranjeno i kažnjavat će se diskvalifikacijom.

BattleBots Rules BattleBots Rules BattleBots Rules BattleBots Rules BattleBots Rules